US penalises ลงโทษ แฮกเกอร์รับจ้าง สามคนที่ทำงานให้ใสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

US penalises แฮ็กเกอร์รับจ้าง” สามคนที่ทำงานให้กับบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “เพื่อประโยชน์” ของรัฐบาลในอาบูดาบีได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 1.68 ล้านดอลลาร์ในบทลงโทษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ผู้พิพากษาสหรัฐกรมฯ กล่าวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 2 คนและอดีตพลเมืองอเมริกัน 1 คน ให้บริการแฮ็กคอมพิวเตอร์แบบ “คลิกศูนย์” แก่บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “ซึ่งอาจประนีประนอมอุปกรณ์โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ จากเป้าหมาย” กระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร

US penalises  แฮ็กเกอร์รับจ้าง” สามคนที่ทำงานให้กับบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “เพื่อประโยชน์” ของรัฐบาลในอาบูดาบีได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

โดยระบุบุคคลดังกล่าวว่า Marc Baier อายุ 49 ปี Ryan Adams อายุ 34 ปี และ Daniel Gericke อดีตพลเมืองสหรัฐฯ อายุ 40 ปี กฎหมายของสหรัฐฯ อนุญาตให้ชาวอเมริกันสละสัญชาติของตนได้

ทั้งสามเคยทำงานให้กับชุมชนข่าวกรองของสหรัฐฯ หรือกองทัพสหรัฐฯ อ้างจากกระทรวงยุติธรรมข้อตกลงนี้เรียกว่าข้อตกลงการดำเนินคดีรอการตัดบัญชี จะทำให้จำเลยหลบเลี่ยงการตั้งข้อหาทางอาญาหากพวกเขาปฏิบัติตามเงื่อนไข

US penalises กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ได้เตือนทั้งสามคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่างานของพวกเขาตกอยู่ภายใต้บริการด้านการป้องกันประเทศ

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ได้เตือนทั้งสามคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่างานของพวกเขาตกอยู่ภายใต้บริการด้านการป้องกันประเทศที่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในส่วนของ FBI สัญญาว่าจะปราบปรามชาวอเมริกันที่ให้บริการแฮ็คอย่างผิดกฎหมายเอฟบีไอจะสอบสวนบุคคลและบริษัทที่ได้รับประโยชน์จาก

กิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่” ไบรอัน วอร์นดราน ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกไซเบอร์ของเอฟบีไอ กล่าวในแถลงการณ์นี่เป็นข้อความที่ชัดเจนสำหรับทุกคน รวมถึงอดีตพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เคยคิดว่าจะใช้ไซเบอร์สเปซเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ควบคุมการส่งออกเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลต่างประเทศหรือบริษัทการค้าต่างประเทศ มีความเสี่ยงและผลที่ตามมา

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : ufabet