Oman ติดเงินสดและภาษีรายได้จากเศรษฐีจนถึงปี 2565

Oman ติดเงินสดและวางแผนที่จะก้าวไปอีกขั้นที่ไม่เคยมีมาก่อนในภมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะเริ่มเก็บภาษีรายได้ของบุคคลที่ร่ำรวยเริ่มในปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กว้างขึ้นเพื่อจัดการกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

โดยการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลในขณะที่กระตุ้นการลงทุนแผนดังกล่าวคาดว่าจะทำให้การขาดดุลงบประมาณซึ่งคาดว่าจะถึงเกือบ 19% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2563 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็น 1.7% ภายในปี 2567

Oman ติดเงินสดและวางแผนที่จะก้าวไปอีกขั้นที่ไม่เคยมีมาก่อนในภมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะเริ่มเก็บภาษีรายได้ของบุคคลที่ร่ำรวยเริ่มในปี 2565

กระทรวงการคลังกล่าวในอีเมล แถลงเมื่อวันอาทิตย์ รายได้จากภาษีเงินได้จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อสังคม

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Oman ยังวางแผนที่จะทยอยจ่ายเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าและน้ำของรัฐ

อุดหนุนค่าไฟฟ้าและน้ำของรัฐจนกว่าจะยกเลิกหมดภายในปี 2568 รวมทั้งขยายการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหนี้ของโอมานเพิ่มขึ้นเป็น 60% ของ GDP ในปีที่แล้ว ในเดือนตุลาคมสุลต่านขายได้ 1.25 พันล้านดอลลาร์ในหลักทรัพย์ 7 ปีและ 750 ล้านดอลลาร์ในธนบัตรที่ครบกำหนดในปี 2575 และกล่าวว่าอยู่ระหว่างการเจรจา

เพื่อรับการสนับสนุนจากบางรัฐในภูมิภาคตามหนังสือชี้ชวนของพันธบัตรกองทุนการเงินระหว่างประเทศมองว่าเศรษฐกิจของโอมานในปีนี้หดตัว 10% ซึ่งเป็นการหดตัวที่สูงที่สุดในกลุ่มเพื่อนการลดการขาดดุลการคลังอย่างรวดเร็วภายในปี 2567 นั้นดูทะเยอทะยานเนื่องจากผลกระทบของการรวมทางการคลังต่อเศรษฐกิจและสังคม” โมนิกามาลิกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารพาณิชย์

เว็บเเทงบอลออนไลน์ ufabet จ่ายเงินจริง คลิกเลย !