Day: June 20, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Ex-rebel fighter กุสตาโว เปโตร อดีตนักรบกบฏ ชนะตำแหน่งประธานาธิบดี

Ex-rebel fighter กุสตาโว เปโตร อดีตนักรบกบฏผู้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง ชนะตำแหน่งประธานาธิบดีของโคลอมเบียชัยชนะของ Petro ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์จะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายคนแรกของประเทศ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More