Day: May 26, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Turkey’s Erdogan ของตุรกีกล่าวว่าเขาจะไม่คุยกับ PM ของกรีกอีกต่อไป

Turkey’s Erdogan ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan ได้กล่าวว่าเขาจะหยุดพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี Kyriakos Mitsotakis ของกรีกและยกเลิกการประชุมสำคัญระหว่างสองรัฐบาลของพวกเขาโดยกล่าวหาว่าผู้นำกรีกเป็นศัตรูกับตุรกีในการปราศรัยทางโทรทัศน์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร (23) Erdogan กล่าวหาว่า Mitsotakis แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ทราบว่า Washington ไม่ขายเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับตุรกีในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More