Day: May 5, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Hariri’s absence การขาดงานของ Hariri ทำให้ผู้อื่นมีสิทธิเลือกตั้ง

Hariri’s absence ในช่วงก่อนการเลือกตั้งของเลบานอนครั้งก่อนในความทรงจำเมื่อไม่นานนี้ เขตซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซุนนีทั่วประเทศเต็มไปด้วยป้ายและป้ายโฆษณาที่แสดงการสนับสนุนผู้นำขบวนการอนาคต Saad Hariri อดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองซุนนีที่โด่งดังแต่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนที่ชาวเลบานอนจะเข้าร่วมการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่ Some 600 Palestinians ชาวปาเลสไตน์ราว 600 คนถือครองโดยอิสราเอล Some 600 Palestinians ชาวปาเลสไตน์ราว 600 คนถือครองโดยอิสราเอล o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More