Day: April 4, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Saied accused ถูกกล่าวหาว่าพาตูนิเซียกลับไปปกครองคนเดียว

Saied accused วิกฤตทางการเมืองในตูนิเซียทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังการตัดสินใจของประธานาธิบดี Kais Saied ในการยุบสภาหลังจากถูกแช่แข็งในการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More