Day: April 1, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Protester killed ผู้ประท้วงเสียชีวิตขณะชุมนุมซูดานต้านรัฐประหารวิกฤตเศรษฐกิจ

Protester killed ผู้ประท้วงชาวซูดานเสียชีวิต จากการประท้วงของกองทัพในปีที่แล้วและสภาพความเป็นอยู่ที่แย่ลงคณะกรรมการกลางของแพทย์ซูดานระบุว่าเหยื่อรายนี้คือ อัสเซม อัล-ราซูล วัย 23 ปี ซึ่งถูก “กระสุนจริง” ยิงเข้าที่หน้าอกระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในกรุงคาร์ทูมเมื่อวันพฤหัสบดี o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More