Day: February 28, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Turkey dubs Russia ตุรกีขนานนามรัสเซียบุกยูเครน สงครามเพื่อเปลี่ยนวาทศิลป์

Turkey dubs Russia ตุรกีเรียกการจู่โจมของรัสเซียต่อยูเครนว่าเป็น “สงคราม” ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโวหารที่สามารถปูทางให้ประเทศสมาชิกของ NATO o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More