Day: February 17, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

NATO US say Russia ยัน รัสเซียยังคงเพิ่มกำลังทหารใกล้ยูเครน

NATO US say Russia สหรัฐฯ และ NATO ระบุว่า รัสเซียยังคงเพิ่มกำลังทหารอยู่รอบๆ ยูเครน แม้ว่ามอสโกจะยืนกรานว่ารัสเซียจะถอนกำลังกลับ โดยตั้งคำถามถึงความปรารถนาของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินที่จะเจรจาหาทางแก้ไขวิกฤตดังกล่าวในยูเครน o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More