Day: January 9, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Turkish court orders ศาลตุรกีสั่งปล่อยตัวนักศึกษา 2 คน เหตุประท้วง

Turkish court orders ศาลตุรกีได้สั่งให้ปล่อยตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย 2 คนที่ใช้เวลาสามเดือนในการไต่สวนคดีในวงกว้างครั้งแรกเกี่ยวกับการประท้วงในมหาวิทยาลัยที่ต่อต้านการแต่งตั้งอธิการบดีที่มหาวิทยาลัย Bogazici ในอิสตันบูลของอิสตันบูล o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More