Day: September 13, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

DR Congo ประธานาธิบดีคองโกขอทบทวนสัญญาการขุดกับประเทศจีน

DR Congo เฟลิกซ์ ชิเซเคดี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) เรียกร้องให้มีการทบทวนสัญญาการทำเหมืองที่ลงนามกับจีนในปี 2551 โดยบรรพบุรุษของเขา o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More