Day: September 8, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Mohammad Hasan Akhund เป็นหัวหน้ารัฐบาลชุดใหม่ของตาลีบัน

Mohammad Hasan Akhund กลุ่มตอลิบานได้แต่งตั้งมุลเลาะห์ โมฮัมหมัด ฮาซัน อาคุน ให้เป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่ของพวกเขา เกือบสามสัปดาห์หลังจากที่กลุ่มนี้เข้ายึดการควบคุมของประเทศ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More