Day: August 12, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Israel and โมร็อกโกลงนามสามข้อตกลงในการเยือนครั้งประวัติศาสตร์

Israel and รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลและโมร็อกโกกำลังดำเนินการขั้นตอนใหม่ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยลงนามข้อตกลงสามฉบับภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากตกลงที่จะทำให้ความสัมพันธ์เป็นปกติ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More