Day: July 1, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Lebanon approves $556 ล้านดอลลาร์ให้ครอบครัวที่ยากลำบาก

Lebanon approves $556 รัฐสภาของเลบานอนในวันพุธ (12) อนุมัติการจ่ายเงินสดให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงิน การเคลื่อนไหวนี้จะมีค่าใช้จ่าย 556 ดอลลาร์ต่อปี และอาจอนุญาตให้ยกเลิกโครงการเงินอุดหนุน 6 พันล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าพื้นฐานทุกครอบครัวที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินประมาณ 93 ดอลลาร์ต่อเดือน แหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More