Day: March 9, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Senegal เกิดการปะทะกันอย่างแรงและยังคงดำเนินต่อไป

Senegal ตำรวจเซเนกัลยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ขว้างด้วยก้อนหินออกจากจัตุรัสในเมืองหลวงดาการ์เมื่อ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More