Day: September 5, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Israeli president ประธานาธิบดีอิสราเอลและกษัตริย์จอร์แดนมีการเจรจาลับ

Israeli president ประธานาธิบดีไอแซก แฮร์ซอก แห่งอิสราเอล เปิดเผยว่าเขาได้พบกับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดนในกรุงอัมมาน ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More