Day: September 4, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

US seen funding ให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอัฟกานิสถาน

US seen funding รัฐสภาสหรัฐฯ คาดว่าจะให้เงินสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติในอัฟกานิสถาน แต่ไม่น่าจะให้ทุนโดยตรงแก่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยตอลิบาน o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More