Day: March 29, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Iran and China ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันเป็นครั้งในรอบ 25 ปี

Iran and China ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระยะยาว 25 ปีเนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของ Unites States ข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More