Day: March 23, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Olympics over แฟน ๆ ต่างประเทศห้ามเดินทางเข้าร่วมโอลิมปิกที่โตเกียว

Olympics over แฟน ๆ ในต่างประเทศจะถูกกันออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวและพาราลิมปิกที่เลื่อนออกไปในปีนี้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่องผู้จัดงานประกาศเมื่อวันเสาร์การตัดสินใจดัง o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More