Day: March 20, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Palestinians protest ประท้วงการเพิกเฉยของตำรวจอิสราเอลต่ออาชญากรรม

Palestinians protest เป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกันชาวปาเลสไตน์หลายพันคนประท้วงหน้าอาคารเทศบาลของอิสราเอลในเมืองอุมม์อัลฟาห์มเพื่อต่อต้านตำรวจและนโยบายของอิสราเอลที่เลือกปฏิบัติต่อประชากรอาหรับปาเลสไตน์ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More