Day: March 11, 2021

ข่าวกีฬาทั่วไป

Brazil แต่งตั้งชื่อสนามกีฬาใหม่อย่าง Maracana ที่มีชื่อเสียงรองจาก Pele

Brazil สนามกีฬา Maracana ของบราซิลจะได้รับการตั้งชื่อตาม Pele ตำนานฟุตบอลของประเทศเนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ Rio de Janeiro ได้ลงมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More