Day: March 5, 2021

ข่าวกีฬาทั่วไป

Pakistan suspends ระงับการแข่งขันคริกเก็ต หลังเกิดกรณี COVID

Pakistan suspends ปากีสถานระงับการแข่งขันคริกเก็ตเรือธง Twenty20 (T20) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่บุคลากรในทีม 7 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More