Day: October 3, 2020

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Russia ได้อะไรจากการสู้รบในประเทศซีเรียถึง 5 ปี?

Russia ได้เข้าสู่สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย อย่างเป็นทางการเนื่องจากการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์อัล อัสซาดอยู่ภายใต้การคุกคามมากขึ้น o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More