Day: August 29, 2020

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Lukashenko กล่าวหาว่า NATO กำลังวางแผนร้ายกับเบลารุส

Lukashenko ประธานาธิบดีเบลารุสกล่าวหาว่านาโต เตรียมวางแผนร้ายเพื่อข่มขู่เพื่อนบ้านลิทัวเนียและโปแลนด์ด้วยมาตรการตอบโต้การคว่ำบาตร ซึ่งการปกครองประเทศในยุโปรตะวันออกราว 9.5 ล้านคนด้วยกำปั้นเหล็กมานานนับตั้งแต่ปี 1994 กล่าวโทษชาติตะวันตกว่าก่อให้เกิดการประท้วงในเบลารุสโดยหวังจะเปลี่ยน o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More